Organisatie

Patiëntregisters.nl is ontstaan vanuit de jarenlange geuite wens van veldpartijen in de zorg, naar een onafhankelijke partijen die verbinding en regie brengt in het patiëntenregisterland.

Na een voorbereiding van drie jaar is als antwoord hierop in 2015 de Stichting Patiëntregisters.nl opgericht. Wij richten ons, zonder winstoogmerk, sec op het verbinden, de nationale behoeften inventariseren en op het realiseren van deze behoeften. Waarbij deze behoeften worden getoetst aan de lange termijn visie van zowel de stichting als die van het zorgveld.

Stichting Patiëntregisters.nl kent een (kern)team, een Raad van Toezicht, een Raad van Bestuur en een Raad van Advies. Meer informatie over wie het team vormen is te vinden op de pagina Ons team.
Projecten worden in de context van een werkgroep besproken om het doel van het project te bewaken in het overkoepelende geheel en om in ieder geval de aangeduide partijen te betrekken bij deze projecten. De kleuren van deze partijen komen overeen met de partijen voor wie Patiëntregisters.nl zich inzet.

Wij werken volgens onderstaande kernprincipes:

Governance

Patiëntregisters staat voor transparantie, geen winstoogmerk nastreven en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hierbij wordt de zorgbrede Governance code onderschreven en nageleefd.