Key documents

Patiëntregisters.nl stelt voor alle veldpartijen gerealiseerde producten en rapporten beschikbaar. Ook wordt ingezet op het op de hoogte houden van alle partijen van de laatste ontwikkelingen op het registergebied.

Templates

Patientregisters.nl zet zich in om standaarden voor de veldpartijen te realiseren die zij vrij kunnen gebruiken.

Uniforme contracten:

Bewerkersovereenkomst van de NVZ

Beleidsdocumenten

De beleidsdocumenten en voortgangsrapportages van Patientregisters.nl zijn op deze pagina te vinden. Ook zijn hier documenten van andere organisaties te vinden die de visie, missie en werkwijze van Patientregisters.nl onderschrijven.

HBR artikel: With Big Data comes big responsibilities; by Sandy Pentfield

HIMMS: NEHC Patient Engagement Framework

Nictiz: leidraad kwaliteitsregistraties

Presentaties

Patiëntregisters.nl heeft op uitnodiging op talrijke plekken voorlichting en presentaties gegeven. Ook vindt u hier enkele presentaties van inspirerende sprekers die aan dezelfde visie werken als Patiëntregisters.nl.