Patiëntparticipatie

De werkgroep patiëntparticipatie werkt aan het versnellen (real-time) van de informatie teruggave aan de burger (patiënt).

Geïnventariseerde behoeften:

Meer informatie van patiënten over daadwerkelijke inname en uitkomsten mee kunnen nemen in de beoordeling van behandelingen (bijv. met de PESAM)
Informatie voor de burger over de kwalificaties, specialisaties en ervaringen met artsen, POH-ers en andere zorgverleners.

Huidige werkzaamheden:

Inventariseren wat voor informatie burgers (patiënten) willen hebben over de zorg en op welke wijze (waarbij tevens informatie uit eerdere projecten zoals het Altuition project van Nictiz worden meegenomen).
Patiënten in staat stellen informatie te rapporteren over daadwerkelijke uitkomsten van behandeling(en) a.d.h.v. de PESAM-vragenlijst.
Inventarisatie gezondheidsvaardigheden; mogelijkheden om aansluitende informatie en participatiemogelijkheden te realiseren.

De werkgroep bestaat uit:

Trekker: Meynouw Wentink – Patientregisters.nl.

Contactgegevens coördinator werkgroep:

​info@patientregisters.nl