Regelgeving & ethiek

De werkgroep regelgeving en ethiek zorgt ervoor dat de veldpartijen zo eenvoudig mogelijk kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. Dat formele afspraken tussen de partijen onderling zo uniform en eenvoudig mogelijk geregeld zijn. Rust creëren, en tijd en kosten besparen, doordat er niet continu opnieuw advocaten vanuit alle betrokken partijen naar contracten en andere stukken moeten kijken.

Geïnventariseerde behoeften:

  • Uniform contract tussen ziekenhuizen en registerhouders;
  • Uniform contract tussen registerhouders en data-beheerders;
  • Uniforme contract tussen de farmaceutische industrie en de registerhouder.

Huidige werkzaamheden:

Templates opstellen en afstemmen met de veldpartijen ten behoeve van bovengenoemde uniforme contracten.

De werkgroep bestaat uit:

​Trekker: Marit Timmers – Patientregisters.nl

Contactgegevens coordinator werkgroep:

info@patientregisters.nl