Veiligheid en Privacy

De werkgroep privacy en veiligheid zet zich in om transparantie zonder blootheid te realiseren. Dit houdt in dat er inzicht en overzicht gecreëerd wordt, onder andere in de resultaten van behandelingen, zonder dat personen traceerbaar zijn. Verder houdt dit in dat diegenen waarvan data opgeslagen wordt op de hoogte zijn wat voor, waar en waarom deze informatie van hen verzameld wordt. Tot slot houdt dit in dat zij ervaren dat hen informatie veiligheid is.

Geïnventariseerde wensen:

Een format t.b.v. informatie over privacy en veiligheid voor patiënten, zorgverleners en zorginstellingen
Overzicht van de mogelijkheden om privacy en veiligheid te borgen, maar wel verbinden en uitwisseling te realiseren.
Een handreiking t.b.v. beveiligde data-uitwisseling voor instellingen, registerhouders en overige betrokken partijen.

Huidige initiatieven van de werkgroep:

Uniforme informed consent en informatiefolder

De werkgroep bestaat uit:

​Trekker: Marit Timmers – Patientregisters.nl.

Contactgegevens coordinator werkgroep:

info@patientregisters.nl