IPF-NL

Een register voor medicatie ten behoeve gepast gebruik en wetenschappelijk onderzoek van het ziektebeeld idiopathische pulmonaire fibrosis. Waarbij twee farmaceuten van hetzelfde register gebruik zullen maken, beide farmaceuten hebben een medicijn op de markt ten behoeve van dit ziektebeeld. Lees meer >>

Samenvatting project:

Om doelmatig gebruik per ziektebeeld te bevorderen is het van belang dat farmaceuten samenwerken zodat er niet voor ieder medicijn een los register moet worden opgezet en onderhouden. Door het register op te zetten voor het ziektebeeld in plaats van voor het medicijn is het mogelijk dat verschillende medicatie alsmede andere behandelingen ten behoeve van dit ziektebeeld in dit register ondergebracht kunnen worden.

Doel project:

Opzetten van het noodzakelijke register voor Roche en Boehringer-Ingelheim ten behoeve van optimalisatie behandeling van idiopathische pulmonaire fibrosis.

Achtergrond project:

Patiënt en zorgverlener streven naar een optimale behandeling voor een ziekte. Het is van belang dat beschikbare behandelingen met elkaar kunnen worden vergeleken om goed geïnformeerde op individuele patiëntgerichte beslissingen te maken. Het is daarom van belang om registers per ziektebeeld op te zetten in plaats per medicatie.

Project levert op:

Lessons learned in het tot stand brengen van een (IPF-NL) register. Dit betreft het protocol, reglement, overeenkomsten, overlegstructuren met beroepsgroep en contractpartijen, financiering en governance van het register.