Registers

De Nederlandse zorg kent vele registers om de kwaliteit van de geleverde zorg te kunnen monitoren. Deze registers werken vaak niet samen en verzamelen allen individueel data, op verschillende wijzen.

Patiëntregisters.nl streeft er naar de verschillende registers virtueel, aan elkaar te koppelen; zodat men over een bepaald ziektebeeld of zelfs ten behoeve van een individuele patiënt over de muren van de registers kan kijken. Zodoende kan optimaal gebruik gemaakt worden van breed beschikbare data, bijvoorbeeld wat betreft ervaringen met co-morbiditeit/co-medicatie, waardoor een voor de individuele patiënt optimaal behandelplan kan worden gemaakt.

Ook zet patientregisters.nl zich in voor eenduidige, geautomatiseerde data-aanlevering voor alle registers, in plaats van voor ieder register een andere manier van aanleveren te eisen aan de zorginstellingen.

Zo kunnen we de kwaliteit beter en breder monitoren, met minder tijd en geld.